Ethiopian B. General Kassahun Chemeda, Who was in Afabet and Nakfa

ብ/ጀነራል ካሳሁን ጨመዳ ስለ ኤርትራና መንግስቱ ኃ/ማርያም የተናገሩትን ያዳምጡ

0
14987

Ethiopian Brigadier General Kassahun Chemeda, Who was in Afabet and Nakfa